Gieo tnh khc
anh Gieo Tnh Khc vo hương gi
gieo mi bn trời những ng thơ
gieo khc ru tnh đời min viễn
anh hoi gieo rắc tnh khc mơ ....

".... anh gieo đau khổ thm lần nữa ...."

 
Gieo Tnh Khc 1
Gieo Tnh Khc 2
Gieo Tnh Khc 3
Gieo Tnh Khc 4
Gieo Tnh Khc 5
Gieo Tnh Khc 6
Gieo Tnh Khc 7
Gieo Tnh Khc 8
Gieo Tnh Khc 9
Gieo Tnh Khc 10
Gieo Tnh Khc 11
Gieo Tnh Khc 12
Gieo Tnh Khc 13
Gieo Tnh Khc 14
Gieo Tnh Khc 15