Gieo tnh khc
Gieo tnh khc 2
Gieo tnh khc 1
Gieo tnh khc 2
Gieo tnh khc 3
Gieo tnh khc 4
Gieo tnh khc 5
Gieo tnh khc 6
Gieo tnh khc 7
Gieo tnh khc 8
Gieo tnh khc 9
Gieo tnh khc 10


Gieo tnh khc 2

(Thầy Gio)

Trn bục giảng tc vương bụi phấn trắng
cố thật nhiều giữ đng vẽ trang nghim
bi học cho ring nhỏ cứ mi thm
cng nhiều nữa để đm đm khỏi viết .

Giờ luận văn nộp bằng vần tha thiết
khng thuộc bi d chỉ l i tờ
trang giấy trắng đầy ngập những vần thơ
m chưa lần thầy ghi trn bảng phấn .

Dấu ngại ngng mi mm mi chực giận
khi thầy khen c gi ở cuối bn
hẹn tan trường đi ăn bnh bng lan
nhưng qun mất c người đang muốn được .

Trn bục giảng đọc bao lần lời hẹn ước
khng trả lời chẳng chối bỏ - lm thinh
Thầy khng thể lm kẻ gieo tnh
trong lớp học d với nữ sinh lớn tuổi .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Ngy 17 thng 8 năm 2004