Hoàng Tuấn Thi Tập
V́ ai mà nướng cháy gà ***Mưỡu

" Giờ đây hai nẻo mông lung
Làm sao t́m lại lối chung mà về
Lỡ làng chữ hẹn - chữ thề
Ngổn ngang chữ nhớ - bộn bề chữ thương " *

***********
Con gà Tây nướng cháy
chỉ v́ em nói ngại - không ghé thăm
để buồn anh gác tay lên đầu nằm
rồi đánh giấc giữa âm thầm mộng vỡ

t́nh trần sót lại trăm niềm nhớ
nghĩa cạn c̣n vương một tiếng chào

hai nẽo đường đời biết làm sao
đành thả nổi quên con gà đang cháy
h́nh như mùi hương c̣n quanh quẩn măi
không tàn y mà nỗi nhớ không cùng **
nẻo đời mấy lượt riêng chung

* Mượn đỡ của TP
** diễn nghĩa câu " xếp tàn y lại để dành hương "
*** tặng Ễnh ương bông

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Fri Nov 27, 2009 2:47 pm