Hong Tuấn Thi Tập
Bi thơ Ma đng thứ 24Mưỡu

" Gi đưa cy Cải về trời
Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay " *

******
Vo đng giăng lạnh
xứ lạ bao năm rồi canh cnh niềm đau
thin thần xưa khng c php nhiệm mu
nn nối mi nhịp cầu vồng vẫn gy

lục bnh theo nước tri xa mi
bến lỡ đợi bờ được tấp bồi

cy Cải đ theo gi về chốn xa xi
một lần đi dng đời xa biền biệt
Rau Răm ở lại chn mối tnh tha thiết
từng ấy năm rồi sương tuyết nhuộm mi đầu
nỗi đau cn đ đậm su
mỗi năm ma nhớ mang sầu về khơi
Gi đưa cy Cải về trời

* Ca dao

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Wed Dec 16, 2009 8:06 am