Hoàng Tuấn Thi Tập
Không tiễn mà ly biệtMưỡu

Người đi không biết - để đưa
nên hàng nước mắt như mưa đỗ hoài
t́nh giờ rẽ lối phân hai
tháng Mười cứ măi đêm dài - dài thêm

******

Trời chưa hững sáng
gió c̣n se lạnh cuối tháng mười xưa
tiếng gà gáy vang - đường vắng người thưa
hai bóng bên nhau tiễn đưa mà không biết

góc cuối chân mây vương bóng nguyệt
nẽo đường hun hút đọng sao mai

đôi bàn tay chẳng nỡ rời tay
chỉ đôi hôm sao kéo dài nỗi nhớ
bởi thiên thần bị đẫy trôi quên lời hứa
bỏ ḍng sông đầy ngập nước mắt buồn
từng ngày buớc dưới mưa tuông
nghe ḷng thỗn thức người thương đâu rồi
không đưa mà phải chia phôi

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
Thu Oct 22, 2009 7:07 pm