Hong Tuấn Thi Tập
Nỗi lng đm vắng *Mưỡu

Đm qua thao thức năm canh
chờ trng tin nhạn , nhạn đnh nn thinh

Đm c quạnh vắng
khng gian mờ yn lặng tịch liu
chưa trải lng đ giấu lời yu
cũng v em c qu nhiều điều kh ni

vầng trăng lỗi hẹn my buồn dỗi
tin nhạn bặt tăm c ngẫn nhn

em c lần no sống thật lng mnh
đừng dối nữa d với tnh hư ảo
đm quạnh vắng ta mỉm cười gượng gạo
cuộc cờ tn v cơm o vy quanh
bức tranh vẽ c mi nh tranh
chiều khi bếp ấm tnh xưa đ rch
thời gian tri đm vừa tn trắng mắt
ta trở về con người thật của ta
chờ chi tin nhạn phương xa **

* Mượn tựa ca đại huynh TNL
** Viết gim cho 1 người

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Sun Nov 15, 2009 10:47 am