Hong Tuấn Thi Tập
Tm sự con Ểnh ương BngMưỡu

" Em về gọi kỷ niệm ơi
ti bng khung nhớ một thời dấu yu
ti - em , hai lối ngược chiều
khuất nhau mới biết lng nhiều nhớ nhung " *

**************
Buổi đầu đng lạnh
con Ểnh ương hết chảnh nn nhi đau
dẫu tri tim c bơm nước pha mu
cũng c lc nơi chn lổ tro ra lời thật **

nửa đời hoang tưởng chẳng g mất
một kiếp đa mang i nhớ cn

chữ no pha vẽ , mi no to son
nơi cuối bi gt mn đường vắng ngắt
để chiều về tri tim đau quặn thắt
sao em - ti hai lối ngoặt ngược đường
bung lời nhơ nhớ thương thương

* Mượn của CTL
** lấy từ tri tim chn lổ của Tỷ Cang