Hong Tuấn Thi Tập
Thm lần bo lụtMưỡu

" Miền trung ngho lắm ai ơi !
đng thời thiếu o , h thời thiếu ăn " *

Thm lần bo lụt
nh cửa , ruộng vườn ngập nước tan hoang
những mảnh đời đ vỡ tổ lạc đn
nhn nước cuốn tm người thn tn loạn

" Em thơ mắt lệ lng kinh hoảng
Mẹ yếu chn run dạ rối bời" **

sao nỡ gieo cảnh tang tc hỡi trời !
để dn lnh phải tả tơi thm nữa
rt lạnh căm căm đi cơm từng bữa
từng ging lệ lăn di giữa tan thương
hỏi ai gy cảnh đoạn trường

* Ca dao
** Mượn của tỷ Hương Xun trong bi "Đau xt"

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Tue Nov 10, 2009 7:47 am