Hong Tuấn Thi Tập
Thu mang mộng vềMưỡu

Về đy gom nhớ vo thơ
Thu mang hồn chữ đợi chờ tương tư

**************
Em bung mộng về ngang phố
từng giọt nắng vng rơi nhớ hạ hồng
tương tư về gh đậu lại bến sng
mở từng trang thơ ấm nồng ngy cũ

" Dấu ngọc hi khua hồn cỏ l
Vng trời mầu nhớ nhạt mầu mi " *

cơn gi lạnh mang xc l trn đồi
thả nhẹ xuống phiến đ đi bn suối
đ muốn giữ lời th thầm tiếc nuối
nước v tnh đưa l rong rũi đường xa
Em bung mộng về để thơ nhập ho
điểm những chấm buồn xt xa nỗi nhớ
một lần đến sớm vương su tnh lỡ
nhnh tương tư hoa vẫn nở quanh đy
chiều rơi với những đong đầy
rượu chưa rt cạn m say ngật ngừ
Em về ta nhớ tương tư

* Mượn của HaDiep trong bi " Thu Khc"

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Thu Nov 05, 2009 7:52 am