Hong Tuấn Thi Tập
Tc gi thi bay tnh **Mưỡu

Tay đan nghẹ bước Thu đm
nghing theo mu l bn thềm trăng soi
bng cn theo bng song đi
trăm năm bền chặt một đời c nhau

*****
Vầng trăng Thu khuyết nửa
gi se lạnh qua khung cửa lay mnh
em ơi em ! ra đy để cng anh
ta đi dạo khi sương đm chưa xuống

trăng treo đỉnh ni cn chưa muộn
gi đẩy đầu cnh vẫn chẳng khuya

đy tiếng lng anh, em hy lắng nghe
trăm cu chữ chỉ cho em tất cả
mi ngọt đường dẫu thn ny ho đ
bn nẽo đời phước hoạ sẽ cng mang
đan tay đếm l thu vng
mở ngăn tủ cũ hương Quỳnh cn thơm
đời ny hạnh phc ai hơn

** tặng huynh tỷ An + Hạ " Tc gi thi bay " tnh

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Mon Oct 26, 2009 10:34 pm