Hong Tuấn Thi Tập
o mỏng lụa vngVng rơi chiếc l
gi đng cn buốt gi đi vai gầy
trong khe mắt vướng hạt bụi cay cay
v thế thi đẩy mun điều rụng vỡ

V bẳng buổi nay trốn được nợ
cầm bằng mai mốt thế ny sao ?

lời hứa khng giữ nổi nn bạc mu
khi đi tay trắng mi đau lng xt
như con So nhốt trong lồng khng cn ht
ta nợ đầy bao huyễn ngữ cũng đi hoang
chiều rơi chiếc l a vng
trăm năm rồi sẽ về ngang nơi no ?
sao đời ta vẫn hư hao ?

Huỳnh Vũ Hong Tuấn
Mon Dec 28, 2009 10:23 am