TH_First20_1
Bài T.H. thứ 30
(Theo dấu chân em )

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 30
(Theo dấu chân em )

Người ơi đừng noí câu đợi chờ
em đă xuống thuyền sang bến mơ
để anh một ḿnh trên sông vắng
lặng đếm yêu thương qua từng giờ .

Đừng noí anh đi chuyện lỡ làng
em đă theo người bước sang ngang
đến nay anh vẫn một ḿnh sống
dấu riêng cay đắng và phũ phàng .

Đừng hỏi nơi đây nhớ em không ?
để anh trả lời thật đáy ḷng
trăm năm không quên ân nghĩa cũ
ngàn năm vẫn nhớ một bóng hồng .

Bây giờ anh ngồi đếm nhớ thương
nhặt từng chiếc lá rụng bên đường
cánh sao ngày sao em gởi tặng
dẫu đă khôn vàng vẫn vấn vương ...

Em trách anh đi chẳng trở về
bước chân viễn xứ vướng đam mê
nhưng nào đâu biết tôi bên cạnh
theo dấu chân em nhận năo nề .

Ngày 15 tháng 6 năm 1993
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn