TH_First20_1
Bài T.H. thứ 33
(Có tự bao giờ)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 33 (Có tự bao giờ)


Anh đă bỏ viết thơ t́nh từ dạo đó
cái thuở trở về không có em
nhưng hôm nay sao ngập tràn nỗi nhớ
như muà Thu vừa đến bên rèm .

Ta đă biết không c̣n ǵ nữa cả
cánh chim nhỏ thiên cư chẳng theo muà
nhưng mỗi năm khi đến muà rụng lá
em từ đâu trở lại với ngày xưa .

Trong ta Thu ...có bao giờ
từ trăm năm trước , từ thơ gieo sầu
từ gịng sông nặng mưa ngâu
hay từ nước mắt bể dâu của đời
để chiều trên đỉnh chơi vơi
có người gọi nhớ nữa đời sầu thương .

Thuyền Thu đă có bến đậu rồi
T́nh Thu cũng đă đưa lên ngôi
cánh chim ra đi không trở lại
mỗi bước chân xa ,mỗi đơn côi .

01-1993 Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn