TH_First20_1
Bài T.H. thứ 36
(Nguồn thơ khơi dậy)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 36
(Nguồn thơ khơi dậy)

Em - nguồn thơ khơi dậy
trăi dài suốt đời anh
năm tháng c̣n nguyên đấy
chôn giấc mơ không thành .

" Bài mười năm t́nh cũ "
anh nghêu ngao tháng ngày
không hát v́ t́nh phụ
nhưng sao nghẹn đắng cay .

Cuộc t́nh dầu đă lỡ
hoài mong hơn mười năm
anh bây giờ vẫn nhớ
vẫn yêu trong âm thầm .

Em - nguồn thơ nuối tiếc
ḍng nhạc sầu triền miên
và cung đàn lỡ nhịp
để vần thơ buồn riêng .

Biết đi đâu t́m lại
khi mỗi đứa một phương
càng t́m càng xa măi
cách hai đầu nhớ thương .

Cho xin chút nắng hồng
gởi về đó mùa đông
cho em yêu ấm măi
bên con - bên cạnh chồng ..

Ngày 29 tháng 3 năm 1995
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn