TH_First20_1
Bài T.H. thứ 37
(Không là mười năm t́nh cũ)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T. H. thứ 37
(Không là mười năm t́nh cũ )

Không là Trần Quăng Nam
nên không có "Mười năm t́nh cũ "
không là Trần Quăng Nam
nên không suốt đời mộng mị.
Anh chỉ là anh
" Thiên thần trong giấc ngủ"
đến ru em suốt cơn mộng đêm dài
dù đời có nghiệt ngă chia hai
Anh vẫn măi ru em trong từng giấc ngủ
Anh không có "mười năm t́nh cũ"
nhưng đếm lại thời gian cũng vừa tṛn
suối tóc huyền ,nụ cười đỏ ,môi son
đă mười năm anh chưa lần gặp lại
Em vẫn là Thu ...c̣n đó măi
mỗi năm vẫn đến trước đông về
ru hồn anh trong ch́m đắm say mê
lạc cung điệu cuối Thu tàn lạnh giá
và đông tiếp những mùa đông xứ lạ
anh cố t́m thêm một chút hương xưa
cho cô đọng không phải chỉ bây giờ
mà suốt đời anh vẫn đếm mùa đông măi .

Ngày 20 tháng 12 năm 1995
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn