TH_First20_1
Bài T.H. thứ 38
(Cho ḷng thêm nhớ)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 38
(Cho ḷng thêm nhớ)

Lời thơ ai viết cho ai
tháng năm nhắc nhở thêm dài tuổi xa
nét Thu c̣n đọng ngọc ngà
Trăng Thu c̣n nét kiêu sa ră rời.
10 năm hay hết cuộc chơi
da nhăn tóc bạc một đời - vẫn Thu .

Chiều nghiêng giọt nắng xanh xao
Thu mang lối mộng đi vào trăm năm
Hỏi rằng nơi ấy xa xăm
dáng sầu bên cửa âm thầm mà chi
Goị tên nhau để làm ǵ
cho ḷng thêm nhớ mỗi khi Thu về ???

Ngày 25 tháng 9 năm 2000
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn