TH_First20_1
Bài T.H. thứ 39
(Vẫn có Thu trong ḷng)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 39
(Vẫn có Thu trong ḷng)


Biết rằng Thu vẫn lá rơi
vẫn màu mây xám , vẫn lời cho riêng .
nhưng sao ta vẫn ưu phiền
t́nh Thu chưa dứt nợ duyên chưa tṛn
Tuổi đời đă nát hương son
mà trong tim măi vẫn c̣n là Thu .
" Nợ tầm phải trả ngàn dâu "
nợ t́nh đă vướng nên sầu thế nhân
chờ Thu để thấy thật gần
để trong cơn mộng dừng chân mơ màng ,
Lá vàng , mây xám , Thu sang
ư thơ thêm nghĩa trang hoàng cho Thu .
Dù cho cách trở xa mù
mỗi năm vẫn có muà Thu trong ḷng .

Ngày 20 tháng 9 năm 2000
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn