TH_First20_1
Bi T.H. Thứ 40
(Dấu tnh gần)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bi T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bi T.H. Thứ 40
(Dấu tnh gần)


Sng nay trở lạnh Thu sang
ngẩn ngơ đi nhặt l vng mnh ti
bao ma đ dấu đơn ci
buồn trng vạt nắng ln rồi - vng hanh .
lạnh lng chiếc l la cnh
yu thương bỏ lại rơi nhanh xuống đời .
với tay để mi chơi vơi
ngậm ngi đọng lắng với lời yu xưa .

Từ Thu buổi ấy .. chiều mưa
đong đầy đy mắt cho vừa sầu thương
mườinăm tri gi dặm trường
mỗi lần Thu đến vấn vương 1 lần.
Gợi về xa, dấu tnh gần
gọi Thu để mỗi bước chn hoang dần .

Ngy 15 thng 9 năm 2000
Huỳnh Vũ Hong Tuấn