TH_First20_1
Bài T.H. thứ 42
(Có ai chờ với Thu ?)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 42
(Có ai chờ với Thu ?)


Có ai chờ Thu cả cuộc đời ?
để đón hững hờ chiếc lá rơi
để nghe trong gió lời Thu thở
nhẹ nhàng nhưng đă quá xa khơi .

Có ai mong măi từng Thu đến
lặng đếm theo ngày viên sỏi tṛn
canh tàn khêu nhẹ tim ngọn nến
để đọc trong Thu chữ sắc son.

có ai và c̣n có ai nữa
theo ta ra đón gió Thu về
để mong Thu vàng mang lớ hứa
trả lại cho ta dấu chân quê .

Ai đă chờ Thu rồi vướng sầu
để hồn ngơ ngẫn mộng nơi đâu
hăy đến cùng ta dệt Thu khúc
chóng nhé - kẻo không quá bạc đầu .

Có người hỏi nhỏ Thu là ai ?
mà sao nghiêng nét rũ trang đài
mà sao thi sĩ buồn thơ thẩn
lạc vào vườn Thu năm tháng hoài .

Ngày 20 tháng 9 năm 2000
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn