TH_First20_1
Bi T. H. thứ 43
(Vẫn ngỡ cn Thu)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H Thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 C tiếng ai th thầm
xuyn qua cửa nhỏ
Ta một mnh trầm ngm:
-Lời tự tnh của gi.

Vần thơ trn trang giấy
nt nghing nghing đợi chờ
bao lu rồi vẫn vậy
Thu vẫn qua hững hờ .

C cht g vướng lại
tc rối xa chiều bung
Ta chọn cho mnh mi
bi ca dao điệu buồn .

Gi mang chiếc l bay
Thu chm lắng từng ngy
m sao ta vẫn ngỡ
Thu cn đọng đu đy .

Nov-21-01
Huỳnh Vũ Hong Tuấn