TH_First20_1
Bài T.H. thứ 44
(Vẫn chờ Thu sau )

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H Thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Nắng vàng trải lối Thu qua
đơn côi chiếc lá chiều tà lặng rơi
Hỏi ḷng tự để trả lời
tự ḿnh ch́m đắm chơi vơi cung sầu .
Đời đưa Thu măi về đâu
không như Ô Thước bắt cầu mỗi năm .

Từ Thu Ta đếm thăng trầm
mười lăm mùa lá xa xăm nhớ về .

Thiên thần lạc bước chân quê
gói bao nhiêu mộng năo nề bấy nhiêu .
Vần thơ Thu, đọc từng chiều
nay thành lệ đắng thương yêu tan mờ.

Thu qua tàn nhạt cơn mơ
gối đầu dỗ giấc vẫn chờ Thu sau .

Nov-27-01
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn