TH_First20_1
Bi T.H. thứ 47
(Lời g em ru)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H Thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Chiều my xm ma đng lộng gi
Thu đ tn nỗi nhớ cn đy
Lời ru pha cht đắng cay
ầu ơ con ngủ cho đầy giấc ngoan .

Ngoi song cửa l vng rơi xuống
trong tim ci tnh muộn lại về
Lời ru xa dấu đam m
nỗi lng chn kn no nề ring mang .

Hỏi my xm lang thang c biết
đng u buồn da diết nhớ thương
Lời ru theo bước ly hương
mười lăm năm chẳn đoạn trường ai hay ???

Đng trở lại thng ngy trở lại
đong đưa buồn vẫn mi lời ru
" Bướm vng đậu nhnh m u"
thương yu trọn kiếp cho d phải xa .

Dec-04-01
Huỳnh Vũ Hong Tuấn