TH_First20_1
Bi T.H. thứ 48
(Thu khc vo mơ)

 

Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bi T.H. thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bi T.H. thứ 48
(Thu khc vo mơ)


Thu đ đến chưa - Ta vẫn chờ
để được theo Thu đi vo mơ
để được ru buồn từng đm vắng
nghe l Thu rơi nhẹ bn bờ.

Vẫn hỏi nhỏ hoi chuyện Thu xưa
vng hương kho nhạt gi bng đa
dệt thm đi cu cho thơ thắm
để gởi theo my quyện hương đưa .

Đừng đ? Thu tn giấc mộng phai
tiếng quốc ku thương suốt đm di
nng thơ lu rồi trong cung cấm
khng cn vướng vi chuyện trần ai .

Người viết Thu khc để vo mơ
ring ta một kiếp vẫn mong chờ
vẫn muốn cng thu trăng thanh tắm
nhẹ nhng tiếng l ru ầu ơ .

Ngy 1 thng 10 năm 2000
Huỳnh Vũ Hong Tuấn