TH_First20_1
Bài T.H Thứ 49
Ngày lễ t́nh nhân

 
Bài T.H Thứ 49

Bài T.H Thứ 48

Bài T.H Thứ 47

Bài T.H Thứ 46

Bài T.H Thứ 45

Bài T.H Thứ 44

Bài T.H Thứ 43

Bài T.H Thứ 42

Bài T.H Thứ 41

Bài T.H Thứ 40

Bài T.H Thứ 39

Bài T.H Thứ 38

Bài T.H Thứ 37

Bài T.H Thứ 36

Bài T.H Thứ 35

Bài T.H Thứ 34

Bài T.H Thứ 33

Bài T.H Thứ 32

Bài T.H Thứ 31

Bài T.H Thứ 30
 
 
 
 
 Bài T.H Thứ 49
Ngày lễ t́nh nhân

Cùng trong bóng lẻ tôi thầm đếm
năm tháng qua mau bạc mái đầu
ngày lễ t́nh nhân vừa chợt đến
đóa hồng biết gởi tặng nơi đâu ?

Muốn gởi cho em một chút quà
để làm kỷ niệm những ngày xa
nhờ mây - hờ hững - mây bay mãi
gọi nắng - nắng buồn - mặc tuyết nhoà .

Mượn câu thơ cũ - gieo vần riêng
đã thấm đày thân ngập muộn phiền
bất chợt nụ cười ai trước gió
ngỡ rằng dáng nhỏ bước chân tiên .

Lạ nhỉ cơn say mau tỉnh mộng
bên ngoài nắng ấm ngập hàng hiên
trở lại đời thường và cuộc sống
đâu rồi bóng dáng của Thu Hiền .

Lễ t́nh nhân 14-02-02
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn