TH_First20_1
Bài T.H. thứ 10
(Có ai chờ với Thu ?)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 10
(Có ai chờ với Thu ?)


Có ai chờ Thu cả cuộc đời ?
để đón hững hờ chiếc lá rơi
để nghe trong gió lời Thu thở
nhẹ nhàng nhưng đă quá xa khơi .

Có ai mong măi từng Thu đến
lặng đếm theo ngày viên sỏi tṛn
canh tàn khêu nhẹ tim ngọn nến
để đọc trong Thu chữ sắc son.

có ai và c̣n có ai nữa
theo ta ra đón gió Thu về
để mong Thu vàng mang lớ hứa
trả lại cho ta dấu chân quê .

Ai đă chờ Thu rồi vướng sầu
để hồn ngơ ngẫn mộng nơi đâu
hăy đến cùng ta dệt Thu khúc
chóng nhé - kẻo không quá bạc đầu .

Có người hỏi nhỏ Thu là ai ?
mà sao nghiêng nét rũ trang đài
mà sao thi sĩ buồn thơ thẩn
lạc vào vườn Thu năm tháng hoài .

Ngày 20 tháng 9 năm 2000
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn