TH_First20_1
Bi T.H. thứ 11
(Thu khc vo mơ)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H. thứ 11
(Thu khc vo mơ)


Thu đ đến chưa - Ta vẫn chờ
để được theo Thu đi vo mơ
để được ru buồn từng đm vắng
nghe l Thu rơi nhẹ bn bờ.

Vẫn hỏi nhỏ hoi chuyện Thu xưa
vng hương kho nhạt gi bng đa
dệt thm đi cu cho thơ thắm
để gởi theo my quyện hương đưa .

Đừng đ? Thu tn giấc mộng phai
tiếng quốc ku thương suốt đm di
nng thơ lu rồi trong cung cấm
khng cn vướng vi chuyện trần ai .

Người viết Thu khc để vo mơ
ring ta một kiếp vẫn mong chờ
vẫn muốn cng thu trăng thanh tắm
nhẹ nhng tiếng l ru ầu ơ .

Ngy 1 thng 10 năm 2000
Huỳnh Vũ Hong Tuấn