TH_First20_2
Bi T.H. 18
(Trong tnh yu thật gần)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 My - cn bay ngang trời
Thu - cn l tả tơi
Ta - cn mơ dệt mộng
Em - cn lệ xuống đời .

My - chiều vương đồi nu
tranh cht sng cuối ngy
tạo cầu vng mong đợi
cho cnh mộng nối di .

Thu - mang về quyến rủ
nhẹ dng cơn gi chiều
vươn tay di ấp ủ
để phũ kn quạnh hiu .

Ta - lang thang mơ mộng
chn dẫm nt hồn hoang
trong điu tn cuộc sống
no thấy đu thin đng .

Em - mang nhiều nuối tiếc
ngấn lệ đọng trn mi
người tnh đi biền biệt
yu thương cn lại g .

My v Thu mi đọng
trong hồn thơ thi nhn
Ta v Em mi sống
trong tnh yu thật gần .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn