TH_First20_2
Bi T.H . 19
(Tm bng trong gương)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Soi mnh trong gương
bng dng cũ chập chờn
soi mnh trong gương
hnh ảnh xưa đnh mất .
D con tim c chn thật
d linh hồn vẫn trọn mi về em
anh cũng đ xa mất những m đềm
những nồng chy của tnh yu thnh thiện,
của ngọt ngo dng hiến
cho thật nhiều để nhận tri đắng m
thi
Rồi hm nay đứng trước gương soi
anh bỗng thấy mnh gi hơn trước tuổi .

Thn dạn dy gi bụi
mắt ưu tư khp sầu
tay vng m tiếc nuối
hồn mi gởi về đu ??

Thong bng khung với sương muối mi đầu
anh cứ ngỡ một trời rụng vỡ
soi gương m nhớ
m chuốc c đơn
v để tự tri buộc linh hồn
bằng sợi giy tnh đầy oan tri .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn