TH_First20_2
Bi T.H . 20
(cht g st lại)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Anh khng c "Ma thu tc ngắn"
như Nguyn Sa trong "A luạ H Đng "
nhưng anh c những chiều vng rực nắng
v ma Thu Hiền dịu mi trong lng .

Anh đ c tấm tnh chung thuở ấy
v người em đi m ửng chiều bung
mắt đượm sầu cơn mưa phn chực dậy
tưới nhẹ nhn gian những giọt lệ buồn .

Anh đ c một ging sng thưa nắng
chiều thu m những buổi hẹn h xưa
để mnh mng giữa khung trời xanh thẳm
tay vụng dại x từng chiếc l đong đưa .

Anh đ c một vi lần lạc bước
vo khu rừng tri cấm của tnh yu
để nhung nhớ ập đến mỗi chiều
lm tan vỡ mảnh tinh cầu thuở trước .

Rồi chiều tn mảnh vụn thuỷ tinh khng
chiếu được
anh gp nhặt đựng đầy đy hnh trang
như gp nhặt trong su lắng điu tn
một cht g Thu Hiền xưa st lại .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn