TH_First20_2
Bi T.H . 21
(Đi mắt ưu tư khp kn)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H . 21
(Đi mắt ưu tư khp kn)


Hai cnh mỏng khp kn vm trời nhỏ
đem niềm đau vy bủa khắp tm hồn
để băng gi thấm thể xc chưa chn
từ nhịp thở mng tội tnh khng xo .

V định mệnh an bi hay đồng la
đẫy ta vo vng sầu nhớ min man
khi nơi đy khng l chốn địa đng
m lc trước đi ta thường lầm ngỡ

Hai cnh mỏng kp dươ vm trời nhớ
tc mơ huyền ngy đ xa bờ vai
bng chiều nghing vương đỗ trn đường di
trải xa mi thnh đi bờ cch biệt .

Hai cnh mỏng khp lại ngn tha thiết
tuổi mang sầu đ qu nữa đời hoang
tm thuỷ chung trong duyn kiếp lỡ lng
cng định số -hơn một lần c tội .

Hai cnh mỏng khp lại ngn sm hối
tn cuộc rồi -ta chỉ -một mnh ta
đứng bn ny bờ hạnh phc - xt xa
để từ từ khp lại đi cnh mỏng .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn