TH_First20_2
Bi T.H .22
(Xin đừng đến sớm Thu ơi )

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H .22

(Xin đừng đến sớm Thu ơi )


Ta khng muốn ma Thu ...đến sớm
để l vng rơi trn tc rối chiều nay
rơi trn những đọa đy
rơi ngập lối khi vo Thu ...qu sớm.
Ta muốn Thu ...đến muộn
dnh từng cht với mưa đng
để m ấp Thu ...mi trong lng
Ta sẽ ht bi tnh Thu ...bất diệt .
Thu ...đến sớm -như mối tnh đầu tha thiết
vẫn đẹp hoi - đẹp mi với thời gian
nhưng đến sớm Thu ... gnh chiụ lỡ lng
v t khi duyn đầu nn giai ngẫu .
Ta xt xa che dấu
Ta đau đớn ăn năn
Vo Thu ...sớm để dậy sng đất bằng
mang xc l vo vng biển nhớ ,
Thu ...từ mun thuở
đừng đến sớm lần sau nữa Thu ơi .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn