TH_First20_2
Bi T.H 23
(Lu đi yu cn đu )

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H 23
(Lu đi yu cn đu )


Từ đau thương em đến
từ xt xa em về
dấu gi buị đam m
trong lu đi thnh thiện .

Cơn mưa đng chiều ấy
mang cng cha ngọc ng
từ lu đi trở dậy
đếm từng bước chn xa .

Nửa khỏang trời nay đ
thnh cch biệt ngn trng
lu đi yu lạnh gi
như ngục tối lnh cung .

Từ đau thương em chờ
thin thần đến trong mơ
d thin thần phản bội
bỏ mnh em bơ vơ .

Từ xt xa em nhớ
đm di thấm lệ sầu
khc tơ duyn tan vỡ
lu đi yu cn đu .

Mỗi năm đng trở lại
sao người chỉ một lần
ra đi v xa mi
lu đi yu đổ dần .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn