TH_First20_2
Bi T.H . 25
(Chờ sau gặp người)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H . 25
(Chờ sau gặp người)


Hy no anh nghe lời chn thnh nhất
cầu nguyện g cho kẻ ra đi ?
được bnh an - để chia ly ?
được hạnh phc - để trở thnh người
phản bội ?
Trong l thư viết vội
em khc thật nhiều
v cũng cầu nguyện thật nhiều
Nước mắt đ lm nha trang giấy mỏng
đổi mu ng trước lc đến tay anh .
Bằng yu thương em cầu nguyện an lnh
để anh cn niềm vui trong cuộc sống
nhưng em yu! đời đu l mộng
mnh đ tự lừa dối nhau
tự dấu thương đau
đem mơ ước chồng ln hiện thực
ngi nh hạnh phc
khng thể c khi hai đứa xa nhau ...
Nửa hồn đ vướng thương đau
nửa hồn cn lại chờ sau gặp người .

Huỳnh Vũ Hong Tuấn