TH_First20_2
Bài T.H.
thứ 26 (Lặng lẽ)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bài T.H.
thứ 26 (Lặng lẽ)


Lặng lẽ Ta về nơi chốn xưa
gió trăng , cảnh cũ đă nên thừa
trung trinh tuyết trắng c̣n mang lạnh
Ta trở về đây em biết chưa ?

Biết chưa sao lá rơi hoài nhi?
bỏ lại cành khô vương vấn buồn
sưởi ấm tim côi đông lặng lẽ
một ḿnh ngồi đếm từng chiều buông .

Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn