TH_First20_2
Bi T.H. thứ 27
(Qun xưa đu rồi)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H. thứ 27
(Qun xưa đu rồi)


C người dừng chn thăm qun cũ
thờ thẩn nhn quanh ngỏ vắng tanh
hng giậu Bm leo lối cỏ rũ
vch thưa xiu vẹo gi tung mnh .

C người để qun hồn thơ cũ
cơm a ngược xui vướng nợ nhiều
bạc tc nửa đời thm thiếu đu?
cn đu dấu a một lời yu .

Qun xưa em bỏ giữa chiều hoang
buị bm nhện giăng chn phm đn
cu ht xa đưa giờ nhắc lại
buồn lng lữ khch bước lang thang .

Lang thang trở lại qun đu cn
gp nhặt cho nhau cht sắt son
gởi gi cu thơ xưa mộng ảo
chiều đng đếm l chỉ thm buồn .

Ngy 17 thng 1 2002
Huỳnh Vũ Hong Tuấn