TH_First20_2
Bi T.H. thứ 29
(Thu đến sớm ?)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bi T.H. thứ 29
(Thu đến sớm ?)


Mỗi đ. Thu về ta cứ mơ
để dệt cu yu với mong chờ
từng chiếc l vng bay tản mạn
l lc tri hồn ta vơ thơ .

Vẫn cứ mộng mơ lc Thu vo
đm Thu lặng lẽ đếm trăng sao
bn đời ta bung đi tất ca?
chỉ giử mnh Thu của năm no .

Hồn thơ lắng đọng lại nơi ny
ta đưa tay đn l Thu bay
giật mnh thầm ni - Thu đến sớm
cho lng ngơ ngẫn - chuyện g đy ???

Ngy 9 thng 13 2002
Huỳnh Vũ Hong Tuấn