TH_First20_1
Bài T.H.8
(Sông mơ)

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 8
(Sông mơ)


Sông mơ đâu nữa để mà về
trăi thân ngàn dặm chốn sơn khê
ô cửa ngày xưa treo hoa cưới
lạnh lùng đạp đổ những say mê .

Muốn đến chúc em trọn lần này
nhưng không lời nào nói ra đây
bao nhiêu người ta đă chúc hết
thôi đành im lặng với đắng cay .

Anh không trac'h em quá vội vàng
nhưng buồn đ̣ tinh` lỡ chuyến sang
con Quốc lẻ bạn kêu thăm thiết
em đi để lại những phũ phàng .

Kép kín hồn đau để theo chồng
c̣n ǵ đâu nữa đợi chờ mong
em ơi ! vứt bỏ trang thơ cũ
khoác áo vu quy điểm má hồng .

Em đă theo chồng bỏ cuộc vui
ḿnh anh đứng trông luống ngậm ngùi ,
chỉ hồng tơ duyên ai se lỡ
mối t́nh đành thôi phải chôn vú .

06-1993
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn