TH_First20_1
Bài T.H. thứ 9
(Theo dấu chân em )

 

Bài T.H Thứ 29

Bài T.H Thứ 28

Bài T.H Thứ 27

Bài T.H Thứ 26

Bài T.H Thứ 25

Bài T.H Thứ 24

Bài T.H Thứ 23

Bài T.H Thứ 22

Bài T.H Thứ 21

Bài T.H Thứ 20

Bài T.H Thứ 19

Bài T.H Thứ 18

Bài T.H Thứ 17

Bài T.H Thứ 16

Bài T.H Thứ 15

Bài T.H Thứ 14

Bài T.H Thứ 13

Bài T.H Thứ 12

Bài T.H Thứ 11

Bài T.H Thứ 10

Bài T.H Thứ 9

Bài T.H Thứ 8

Bài T.H Thứ 7

Bài T.H Thứ 6

Bài T.H Thứ 5

Bài T.H Thứ 4

Bài T.H Thứ 3

Bài T.H Thứ 2

Bài T.H Thứ 1
 
 
 
 
 Bài T.H. thứ 9
(Theo dấu chân em )

Người ơi đừng noí câu đợi chờ
em đă xuống thuyền sang bến mơ
để anh một ḿnh trên sông vắng
lặng đếm yêu thương qua từng giờ .

Đừng noí anh đi chuyện lỡ làng
em đă theo người bước sang ngang
đến nay anh vẫn một ḿnh sống
dấu riêng cay đắng và phũ phàng .

Đừng hỏi nơi đây nhớ em không ?
để anh trả lời thật đáy ḷng
trăm năm không quên ân nghĩa cũ
ngàn năm vẫn nhớ một bóng hồng .

Bây giờ anh ngồi đếm nhớ thương
nhặt từng chiếc lá rụng bên đường
cánh sao ngày sao em gởi tặng
dẫu đă khôn vàng vẫn vấn vương ...

Em trách anh đi chẳng trở về
bước chân viễn xứ vướng đam mê
nhưng nào đâu biết tôi bên cạnh
theo dấu chân em nhận năo nề .

Ngày 15 tháng 6 năm 1993
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn