Tranh Tho*
Tranh Thơ


 • Anh Hóa Đá

 • Mưa Tháng Năm

 • Tháng Năm Phượng đỏ

 • Tháng Năm trở Lại

 • Theo Giòng Thơ Hạ Xưa

 • Trăng Mộng

 • Tự Thú

 • Vừa tỉnh

 • Duy chỉ có ḿnh ta

 • Giữ hoài màu trăng cũ

 • Lạc Mất Vần Thơ

 • Giật mình chợt tỉnh

 • Vẫn vào nhớ thương • Phải thức giấc

 • Xin giữ chút tình

 • Mùa Thu đâu, có về mau