TH_Sau20_2
Những vần thơ cho Mai

 

Mai_1

Mai_2

Mai_3

Mai_4

Mai_5

Mai_6

Mai_7

Mai_8

Mai_9

Mai_10

Mai_11

Không bao giờ thành thi sĩ
 
 
 
 
 Những vần thơ cho Mai 1

Mai - Em chết - khi xuân sắc thắm
tuổi mộng mơ ḍ dẫm vào yêu
con đường lá đổ từng chiều
giờ không bước nhỏ (anh) buồn hiu một ḿnh .

Mai - Em chết - trăng xinh vỡ rụng
cánh sao băng ai hứng cho ai
mộ sâu lấp nét trang đài
tường vôi hờ hững trải dài bóng đêm .

Mai - Em chết - êm đềm rách nát
tiếng côn trùng tấu nhạc bi thương
đâu đây gốc phố con đường
bóng Mai ẩn hiện vấn vương hồng trần .

Ngày 7 tháng 12 năm 2000
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn