Tranh Tho*
Thơ Nhạc


  • Đem Theo Vo Mộ Sầu

  • Gi Đưa Về Rẫy Ăn Cng

  • Lời Đắng

  • Nắm Tay Mẹ Dắt Con Đi

  • Phượng Xưa Đu